Finques Guillem
93 796 50 00
admin@finquesguillem.com

Administració de finques

La major transpariència i eficàcia en la gestió de la seva comunitat.

Gestió de lloguers i patrimonis

La màxima transparència, eficàcia i bona gestió en l'administració són el nostre repte. Els nostres clients poden tenir absoluta seguretat que sempre seran atesos amb la màxima serietat i professionalitat en tots els aspectes (econòmic, jurídic, de manteniment, etc...). A Finques Guillem, treballa un equip de professionals amb experiència, per als quals el tracte personal amb el client és l'eix central de la seva gestió.